Základní škola Bohumila Hrabala

Fotky RotatoruFotky RotatoruFotky RotatoruFotky RotatoruFotky RotatoruFotky RotatoruFotky RotatoruFotky RotatoruFotky RotatoruFotky RotatoruFotky RotatoruFotky RotatoruFotky RotatoruFotky Rotatoru
Nový žák
Školní jídelna
Školní družina
Žákovská knížka

PROJEKT JAK

Název projektu: PODPORA DOVEDNOSTÍ ŽÁKŮ


Registrační číslo projektu: CZ.02.02.XX/00/22_002/0007582


V září škola získala dotaci v hodnotě 4 689 564,00 Kč v rámci projektu JAK, který je financován z Evropského sociální fondu a ze státního rozpočtu.
Projekt je zaměřen na následující témata: personální podpora (školní speciální pedagog, školní psycholog, kariérový poradce, dvojjazyční asistent), osobnostně sociální a profesní rozvoj pracovníků ve vzdělávání a inovativní vzdělávání žáků (např. tandemová výuka žáků s rodilý mluvčím).