Základní škola Bohumila Hrabala

Fotky RotatoruFotky RotatoruFotky RotatoruFotky RotatoruFotky RotatoruFotky RotatoruFotky RotatoruFotky RotatoruFotky RotatoruFotky RotatoruFotky RotatoruFotky RotatoruFotky RotatoruFotky RotatoruFotky Rotatoru
Nový žák
Školní jídelna
Školní družina
Žákovská knížka

PLATBA ZA ŠKOLNÍ DRUŽINU

Na základě § 123 odst. 4 zákona 561/2004 Sb. (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů stanovuji od 1.9.2021 následující výši úplaty: za školní družinu 300,- Kč měsíčně.
Platby za školní družinu se provádí na účet školy na celé období, tj. na 10 měsíců v termínech stanovených na přihlášce. Platba za školní družinu tak činí 3 000,- Kč pro školní rok 2021/2022. Při odhlášení žáka nebo uzavření školní družiny je adekvátní část platby vrácena zpět.