Základní škola Bohumila Hrabala

Fotky RotatoruFotky RotatoruFotky RotatoruFotky RotatoruFotky RotatoruFotky RotatoruFotky Rotatoru
Nový žák
Školní jídelna
Školní družina
Žákovská knížka

PLATBA ZA ŠKOLNÍ DRUŽINU

Na základě § 123 odst. 4 zákona 561/2004 Sb. (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů stanovuji od 1.9.2021 následující výši úplaty: za školní družinu 300,- Kč měsíčně.
Platby za školní družinu se provádí na účet školy na celé období, tj. na 10 měsíců v termínech stanovených na přihlášce. Platba za školní družinu tak činí 3 000,- Kč pro školní rok 2021/2022. Při odhlášení žáka nebo uzavření školní družiny je adekvátní část platby vrácena zpět.