Základní škola Bohumila Hrabala

Fotky RotatoruFotky RotatoruFotky RotatoruFotky RotatoruFotky RotatoruFotky RotatoruFotky RotatoruFotky RotatoruFotky RotatoruFotky RotatoruFotky RotatoruFotky RotatoruFotky RotatoruFotky Rotatoru
Nový žák
Školní jídelna
Školní družina
Žákovská knížka

ZLEPŠENÍ KVALITY VZDĚLÁVÁNÍ

Naše škola se od 1. září 2019 zapojila po dobu 2 let do projektu Zlepšení kvality vzdělávání na ZŠ Bohumila Hrabala  reg.čCZ.02.3.68/0.0/0.0/18_064/0012874 z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, který je spolufinancován Evropskou unií (ke stažení zde).

Projekt je zaměřen na následující témata: zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků (kluby zábavné logiky a deskových her, čtenářské kluby, klub komunikace v cizím jazyce, badatelský klub, klub občanského vzdělávání a demokratického myšlení, doučování žáků, využití ITC ve vzdělávání), osobnostně profesní rozvoj pedagogů (CLIL metoda ve výuce), vzájemná spolupráce pedagogů a vzdělávání pedagogů.