Základní škola Bohumila Hrabala

Fotky RotatoruFotky RotatoruFotky RotatoruFotky RotatoruFotky RotatoruFotky RotatoruFotky RotatoruFotky RotatoruFotky RotatoruFotky RotatoruFotky RotatoruFotky RotatoruFotky RotatoruFotky Rotatoru
Nový žák
Školní jídelna
Školní družina
Žákovská knížka

ŠABLONY III

Naše škola se od 1. září 2021 zapojila po dobu 2 let do projektu Rozvoj kompetencí žáka   reg.č. CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_081/0020302 z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, který je spolufinancován Evropskou unií.  

Projekt je zaměřen na následující témata: zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků (kluby zábavné logiky a deskových her, čtenářské kluby,  badatelský klub, klub občanského vzdělávání a demokratického myšlení, doučování žáků), podpora kariérního poradce na škole a realizace projektových dnů.