Základní škola Bohumila Hrabala

Fotky RotatoruFotky RotatoruFotky RotatoruFotky RotatoruFotky RotatoruFotky RotatoruFotky RotatoruFotky RotatoruFotky RotatoruFotky RotatoruFotky RotatoruFotky RotatoruFotky RotatoruFotky Rotatoru
Nový žák
Školní jídelna
Školní družina
Žákovská knížka

TEAM TEACHING: KLIMATICKÉ ZMĚNY NA ZEMI

Pro žáky 9. ročníku jsme na naší škole připravili speciální diskuzní fórum s prvky týmového učení pod názvem "Změny klimatu aneb Hra s grafy a čísly". Toto ústřední téma nám umožnilo propojit přírodovědné a společenskovědní předměty (zeměpis + přírodopis + matematika + ekologická a environmentální výchova + osobnostní a sociální výchova) a současně použít metody efektivního učení i základní kreativní postupy (myšlenkové mapování kauzality celé problematiky = tedy příčin a následků změn klimatu).

Prezentované skupinové postery již zdobí chodby školní budovy, fotky si můžete prohlédnout ve fotogalerii školy.

Výukovou prezentaci najdete ke stažení ZDE