Základní škola Bohumila Hrabala

Fotky RotatoruFotky RotatoruFotky RotatoruFotky RotatoruFotky RotatoruFotky RotatoruFotky RotatoruFotky RotatoruFotky RotatoruFotky RotatoruFotky RotatoruFotky RotatoruFotky RotatoruFotky Rotatoru
Nový žák
Školní jídelna
Školní družina
Žákovská knížka

TEAM TEACHING: PO PROUDU SMETANOVY VLTAVY

Naši žáci 5. tříd měli příležitost v průběhu 45-ti minut prožít symbolickou plavbu s Bedřichem Smetanou po Vltavě, při níž se seznámili s osobností tohoto významného skladatele a jeho dílem (hudební výchova), na mapě prozkoumali povodí naší nejdelší české řeky (zeměpis) a v neposlední řadě výtvarně vyjádřili své pocity z poslechu samotné skladby (výtvarná výchova). Žáci pozitivně vnímali možnost být během jediné vyučovací hodiny v několika předmětech zároveň, což přispělo k systematizaci probíraného učiva.

"Podle zkušeností je týmová výuka velmi zajímavá pro žáky, kteří zjišťují, že veškeré poznatky z jednotlivých předmětů jsou vždy vzájemně propojené a mohou si tak učivo lépe zapamatovat." (Jaroslava Nováková)