Základní škola Bohumila Hrabala

Fotky RotatoruFotky RotatoruFotky RotatoruFotky RotatoruFotky RotatoruFotky RotatoruFotky RotatoruFotky RotatoruFotky RotatoruFotky RotatoruFotky RotatoruFotky RotatoruFotky RotatoruFotky Rotatoru
Nový žák
Školní jídelna
Školní družina
Žákovská knížka

Historie školy

Základní škola Bohumila Hrabala se nachází ve dvou historických budovách v centru Libně.

Historie budovy Zenklova:
Bylo to na podzim roku 1882, kdy se místní školní rada Obce libeňské usnesla vystavět novou velkou školu a uzavřela za tímto účelem půjčku v hodnotě 100 000 zlatých. Nejvhodnějším místem pro stavbu nové školy bylo shledáno prostranství před libeňským zámkem. Stavba byla zahájena 10.září 1883 .Provedení stavby a téměř všechny řemeslnické práce vykonávali místní pracovníci. Škola rostla podle stanoveného časového plánu a dokončena byla 13.října 1884. Slavnostní otevření nové budovy školy, událost, kterou s velkou radostí prožívala celá Libeň, se konalo 1.listopadu 1884. 3.listopadu 1884 pak škola zahájila svoji práci .Vyučovalo se v 11-ti třídách školy chlapecké /severní křídlo/ a v 11-ti třídách školy dívčí /jižní křídlo/. Škola "U zámku" sloužila dětem z celé Libně, Kobylis a Proseka a v některých třídách se tísnilo až 100 žáků. Rychle proto byly dokončovány další školy - Na Korábě a Palmovka. Do budovy byla postupně umístěna škola měšťanská a reálka. 
V roce 1893 byla do školy zavedena voda a plynové osvětlení. Z kronik školy je vidět, že učitelský sbor se nejen snažil "učinit zadost předepsaným osnovám", ale staral se i o mimoškolní vzdělávání dětí. Při škole probíhaly různé kurzy, poradna pro volbu povolání a již ve školním roce 1930/1931 bylo ustaveno Rodičovské sdružení. 
Ve školním roce 1968/1969 je na škole zřízena první třída s rozšířenou výukou jazyků. Začíná se vyučovat jazyk ruský a německý, od roku 1984/1985 je povolena výuka anglického jazyka. Neustále probíhalo i technické vylepšování budovy, budování odborných pracoven a nákup moderních vyučovacích pomůcek. 

Historie budovy Na Korábě:
Stavba budovy byla započata v srpnu 1890. V září 1891 byla dokončena jednopatrová budova, ve které byla zřízena Obecná škola pro chlapce a Obecná škola pro dívky v Praze VIII - Libni, Na Korábě. V květnu 1905 bylo přistaveno 2 patro a zřízeny sklepy. V důsledku rozšíření budovy vznikla Škola měšťanská pro dívky a Škola měšťanská pro chlapce. 
V listopadu 1908 pak proběhla druhá přestavba, která způsobila uzavření budovy školy do nepravidelného čtyřúhelníku. V červnu 1911 bylo do budovy zavedeno elektrické osvětlení. 
Původně školní kaple byla v roce 1920 přeměněna na přednáškovou síň. 
V důsledku změny politických poměrů je v září 1957 v budově školy 28.jedenáctiletá střední škola v Praze 8 - Libni, Na Korábě, v září 1960 pak 47.osmiletá střední škola, následující rok pak Základní devítiletá škola.
V letech 1972 - 1974 proběhla generální oprava budovy.