Základní škola Bohumila Hrabala

Fotky RotatoruFotky RotatoruFotky RotatoruFotky RotatoruFotky RotatoruFotky RotatoruFotky RotatoruFotky RotatoruFotky RotatoruFotky RotatoruFotky RotatoruFotky Rotatoru
Nový žák
Školní jídelna
Školní družina
Žákovská knížka

Personální obsazení

Název školy:
Základní škola Bohumila Hrabala, Praha 8, Zenklova 52

Kontaktní adresa:

Základní škola Bohumila Hrabala
Zenklova 52/26
180 00 Praha 8 - Libeň

: 63113961

Datová schránka: 27mxcgj

Získávání informací, podávání žádostí nebo stížností, předkládání návrhů a získávání rozhodnutí:
prostřednictvím datové schránky, emailové pošty nebo poštou u ředitelky školy.

Vedení školy

Funkce Jméno Kontakty
Ředitelka školy Mgr. Irena Trojanová, Ph.D. Tel.: 284 823 307
E-mail: red@zs-bhrabala.cz
Zástupce ředitele
(5. - 9. ročník)
Mgr. Jaroslava Nováková Tel.: 284 842 100
E-mail: zast@zs-bhrabala.cz
Zástupce ředitele
(1. - 4. ročník + PT)
Mgr. Jiří Pejšman Tel.: 266 317 935
E-mail: zast1@zs-bhrabala.cz
E-mail: pejsman.jiri@zs-bhrabala.cz
Zástupce ředitele
(školní družina)
Jitka Kvasničková Tel.: 266 316 337
E-mail: zastsd@zs-bhrabala.cz
Výchovný poradce
(5. - 9. ročník)
Mgr. Jana Králová Tel.: 283 842 336
E-mail: vpor@zs-bhrabala.cz
Výchovný poradce
(1. - 4. ročník)
Mgr. Jitřenka Králová Tel.: 266 317 934
E-mail: vpo1r@zs-bhrabala.cz

Výchovný poradce
-  cizinci

Mgr. Jana Císařová 

Tel.: 283 840 613
E-mail:  vporc@zs-bhrabala.cz

Metodik prevence Mgr. Michal Staněk

E-mail: stanek.michal@zs-bhrabala.cz

Psychologové

Mgr. Radka Charvátová

Mgr. Eliška Haladová

E-mail: charvatova.radka@zs-bhrabala.cz

E-mail: haladova.eliska@zs-bhrabala.cz

 

Ostatní pedagogičtí pracovníci (seznam ke stažení zde)

Provozní zaměstnanci

Funkce Jméno Kontakty
Hospodářka školy
budova Zenklova
Markéta Zachová Tel./fax: 266 310 472
E-mail: hosp@zs-bhrabala.cz
Hospodářka školy
budova Na Korábě
Alena Landsingerová Tel./fax: 283 840 435
E-mail: hospk@zs-bhrabala.cz
Vedoucí ŠJ
budova Zenklova
Magda Nováková Tel: 284 821 912
E-mail: jidelna@zs-bhrabala.cz
Vedoucí ŠJ
budova Na Korábě
Naďa Velková Tel: 283 842 799
E-mail: jidelnak@zs-bhrabala.cz
Školník
budova Zenklova
Milan Novák Tel: 604 122 572
E-mail: skolnik@zs-bhrabala.cz 
Školník
budova Na Korábě
Dana Blumenthalová

Tel: 602 304 182
E-mail: blumenthalova.dana@zs-bhrabala.cz

 

Organizační struktura školy ke stažení zde

Pro jednotlivé platby používejte tyto účty:

Účet školy (104 901 962 / 0300) - platby školní družiny, klubu, kroužků, .....
Zároveň prosíme vždy o uvedení přiděleného variabilního symbolu (uveden v Bakalářích v osobní kartě žáka v řádku číslo o.p.), jména dítěte a účelu platby.

Účet jídelny (223 578 686 / 0300): platby obědů v budově Na Korábě
Účet jídelny (104 902 236 / 0300): platby obědů v budově Zenklova
Upozorňujeme uvádět přidělený variabilní symbol žáka (není shodný s variabilním symbolem žáka školy).

Budova Zenklova (přípravná třída, 1. - 4. ročník, školní družina)
Zenklova 52 / 26
180 00 Praha 8 - Libeň
Tel., fax: 266 310 472
Tel. pro omluvy žáků: 266 317 934
GPS Souřadnice :
50.1076386N, 14.4728753E

Budova Na Korábě (5. - 9. ročník)
Na Korábě 2 / 350
180 00 Praha 8 - Libeň
Tel., fax: 283 840 435
Tel. pro omluvy žáků: 266 316 921
GPS Souřadnice:
50.1143372N, 14.4685372E