Základní škola Bohumila Hrabala

Fotky RotatoruFotky RotatoruFotky RotatoruFotky RotatoruFotky RotatoruFotky RotatoruFotky RotatoruFotky RotatoruFotky RotatoruFotky RotatoruFotky RotatoruFotky RotatoruFotky RotatoruFotky Rotatoru
Nový žák
Školní jídelna
Školní družina
Žákovská knížka

Personální obsazení

Název školy:
Základní škola Bohumila Hrabala, Praha 8, Zenklova 52

Kontaktní adresa:

Základní škola Bohumila Hrabala
Zenklova 52/26
180 00 Praha 8 - Libeň

: 63113961

Datová schránka: 27mxcgj

Získávání informací, podávání žádostí nebo stížností, předkládání návrhů a získávání rozhodnutí:
prostřednictvím datové schránky, emailové pošty nebo poštou u ředitelky školy.

Vedení školy

Funkce Jméno Kontakty
Ředitelka školy Mgr. Irena Trojanová, Ph.D. Tel.: 284 823 307
E-mail: red@zs-bhrabala.cz
Zástupce ředitelky
(5. - 9. ročník)
Mgr. Vladimír Masopust Tel.: 284 842 100
E-mail: zastspp@zs-bhrabala.cz
Zástupce ředitelky
(1. - 4. ročník + PT)
Mgr. Jiří Pejšman Tel.: 266 317 935
E-mail: zast1@zs-bhrabala.cz
E-mail: pejsman.jiri@zs-bhrabala.cz
Zástupce ředitelky
(školní družina)
Jitka Kvasničková Tel.: 266 316 337
E-mail: zastsd@zs-bhrabala.cz
Výchovný a kariérový poradce
(5. - 9. ročník)
Mgr. Jana Králová Tel.: 283 842 336
E-mail: vpor@zs-bhrabala.cz
Výchovný poradce
(1. - 4. ročník)
Mgr. Jitřenka Králová Tel.: 266 317 934
E-mail: vpo1r@zs-bhrabala.cz

Výchovný poradce
-  cizinci

Mgr. Jana Císařová 

Tel.: 283 840 613
E-mail:  vporc@zs-bhrabala.cz

Metodik prevence

Bc. Martin Závodský

Mgr. Jitřenka Králová

E-mail: zavodsky.martin@zs-bhrabala.cz

E-mail: kralova.jitrenka@zs-bhrabala.cz

Psycholog

Mgr. Radka Charvátová

E-mail: charvatova.radka@zs-bhrabala.cz

 

Ostatní pedagogičtí pracovníci (seznam ke stažení zde)

Provozní zaměstnanci

Funkce Jméno Kontakty
Hospodářka školy
(budova Zenklova)
Markéta Zachová Tel./fax: 266 310 472
E-mail: hosp@zs-bhrabala.cz
Administrativní pracovnice
(budova Na Korábě)
Alena Landsingerová Tel./fax: 283 840 435
E-mail: hospk@zs-bhrabala.cz
Vedoucí ŠJ
budova Zenklova
Magda Nováková Tel: 284 821 912
E-mail: jidelna@zs-bhrabala.cz
Vedoucí ŠJ
budova Na Korábě
Naďa Velková Tel: 283 842 799
E-mail: jidelnak@zs-bhrabala.cz
Školník
budova Zenklova
Milan Novák Tel: 604 122 572
E-mail: skolnik@zs-bhrabala.cz 
Školník
budova Na Korábě
Dana Blumenthalová

Tel: 602 304 182
E-mail: blumenthalova.dana@zs-bhrabala.cz

 

Pro jednotlivé platby používejte tyto účty:

Účet školy (104 901 962 / 0300) - platby školní družiny, klubu, kroužků, .....
Zároveň prosíme vždy o uvedení přiděleného variabilního symbolu (uveden v Bakalářích v osobní kartě žáka v řádku číslo o.p.), jména dítěte a účelu platby.

Účet jídelny (223 578 686 / 0300): platby obědů v budově Na Korábě
Účet jídelny (104 902 236 / 0300): platby obědů v budově Zenklova
Upozorňujeme uvádět přidělený variabilní symbol žáka (není shodný s variabilním symbolem žáka školy).

Budova Zenklova (přípravná třída, 1. - 4. ročník, školní družina)
Zenklova 52 / 26
180 00 Praha 8 - Libeň
Tel., fax: 266 310 472
Tel. pro omluvy žáků: 266 317 934
GPS Souřadnice :
50.1076386N, 14.4728753E

Budova Na Korábě (5. - 9. ročník)
Na Korábě 2 / 350
180 00 Praha 8 - Libeň
Tel., fax: 283 840 435
Tel. pro omluvy žáků: 266 316 921
GPS Souřadnice:
50.1143372N, 14.4685372E