Základní škola Bohumila Hrabala

Fotky RotatoruFotky RotatoruFotky RotatoruFotky RotatoruFotky RotatoruFotky RotatoruFotky RotatoruFotky RotatoruFotky RotatoruFotky RotatoruFotky RotatoruFotky RotatoruFotky RotatoruFotky Rotatoru
Nový žák
Školní jídelna
Školní družina
Žákovská knížka

Přípravná třída

Náplň přípravné třídy:

- zažití školního režimu a návyků, spolupráce ve skupině, chování ve školním kolektivu

- rozvoj schopnosti aktivní spolupráce s učitelem, diagnostika možných výukových potíží (logopedické, dyslektické, ADHD)

- rozvoj rozumových schopností, nácvik pro  psaní, čtení, paměť, rozvoj matematických schopností

- návyky na pravidelné školní povinnosti, orientace v okolním světě

Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu ke stažení zde.