Základní škola Bohumila Hrabala

Fotky RotatoruFotky RotatoruFotky RotatoruFotky RotatoruFotky RotatoruFotky RotatoruFotky RotatoruFotky RotatoruFotky RotatoruFotky RotatoruFotky RotatoruFotky Rotatoru
Nový žák
Školní jídelna
Školní družina
Žákovská knížka

Přípravná třída

Náplň přípravné třídy:

- zažití školního režimu a návyků, spolupráce ve skupině, chování ve školním kolektivu

- rozvoj schopnosti aktivní spolupráce s učitelem, diagnostika možných výukových potíží (logopedické, dyslektické, ADHD)

- rozvoj rozumových schopností, nácvik pro  psaní, čtení, paměť, rozvoj matematických schopností

- návyky na pravidelné školní povinnosti, orientace v okolním světě

Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu ke stažení zde.