Základní škola Bohumila Hrabala

Fotky RotatoruFotky RotatoruFotky RotatoruFotky RotatoruFotky RotatoruFotky RotatoruFotky RotatoruFotky RotatoruFotky RotatoruFotky RotatoruFotky RotatoruFotky Rotatoru
Nový žák
Školní jídelna
Školní družina
Žákovská knížka

Výroční zprávy

Ředitel základní, střední a vyšší odborné školy zpracovává každoročně výroční zprávu o činnosti školy za školní rok, zasílá ji zřizovateli a zveřejňuje vždy na přístupném místě ve škole. Do výroční zprávy může každý nahlížet a pořizovat si z ní opisy a výpisy, anebo za cenu v místě obvyklou může obdržet její kopii. Poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím tím není dotčeno.

 Výroční zpráva o činnosti školy se zpracovává za období předcházejícího školního roku, s výjimkou základních údajů o hospodaření školy, a do 15. října se předkládá školské radě ke schválení. Po schválení školskou radou zasílá ředitel školy výroční zprávu do 14 dnů zřizovateli a zveřejní ji na přístupném místě ve škole.

Výroční zpráva - školní rok 2020/2021
a) text výroční zprávy ke stažení zde
b) ekonomická část výroční zprávy ke stažení zde

Výroční zpráva - školní rok 2019/2020
a) text výroční zprávy ke stažení zde
b) ekonomická část výroční zprávy ke stažení zde

Výroční zpráva - školní rok 2018/2019
a) text výroční zprávy ke stažení zde
b) ekonomická část výroční zprávy ke stažení zde
c) přílohy výroční zprávy ke stažení zde

Výroční zpráva - školní rok 2017/2018
a) text výroční zprávy ke stažení zde
b) ekonomická část výroční zprávy ke stažení zde
c) přílohy výroční zprávy ke stažení zde

 

Výroční zpráva - školní rok 2016/2017
a) text výroční zprávy ke stažení zde
b) ekonomická část výroční zprávy ke stažení zde
c) přílohy výroční zprávy ke stažení zde

 

Výroční zpráva - školní rok 2015/2016
a) text výroční zprávy ke stažení zde
b) ekonomická část výroční zprávy ke stažení zde
c) přílohy výroční zprávy ke stažení zde

 

Výroční zpráva - školní rok 2014/2015:
a) text výroční zprávy ke stažení zde
b) ekonomická část výroční zprávy ke stažení zde
c) přílohy výroční zprávy ke stažení zde