Základní škola Bohumila Hrabala

Fotky RotatoruFotky RotatoruFotky RotatoruFotky RotatoruFotky RotatoruFotky RotatoruFotky RotatoruFotky RotatoruFotky RotatoruFotky RotatoruFotky RotatoruFotky RotatoruFotky RotatoruFotky Rotatoru
Nový žák
Školní jídelna
Školní družina
Žákovská knížka

Výroční zprávy

Ředitel základní, střední a vyšší odborné školy zpracovává každoročně výroční zprávu o činnosti školy za školní rok, zasílá ji zřizovateli a zveřejňuje vždy na přístupném místě ve škole. Do výroční zprávy může každý nahlížet a pořizovat si z ní opisy a výpisy, anebo za cenu v místě obvyklou může obdržet její kopii. Poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím tím není dotčeno.

 Výroční zpráva o činnosti školy se zpracovává za období předcházejícího školního roku, s výjimkou základních údajů o hospodaření školy, a do 15. října se předkládá školské radě ke schválení. Po schválení školskou radou zasílá ředitel školy výroční zprávu do 14 dnů zřizovateli a zveřejní ji na přístupném místě ve škole.

Výroční zpráva za školní rok 2022/2023:
a) text výroční zprávy ke stažení zde
b) ekonomická část výroční zprávy ke stažení zde

Výroční zpráva za školní rok 2021/2022:
a) text výroční zprávy ke stažení zde
b) ekonomická část výroční zprávy ke stažení zde

Výroční zpráva - školní rok 2020/2021
a) text výroční zprávy ke stažení zde
b) ekonomická část výroční zprávy ke stažení zde

Výroční zpráva - školní rok 2019/2020
a) text výroční zprávy ke stažení zde
b) ekonomická část výroční zprávy ke stažení zde

Výroční zpráva - školní rok 2018/2019
a) text výroční zprávy ke stažení zde
b) ekonomická část výroční zprávy ke stažení zde
c) přílohy výroční zprávy ke stažení zde

Výroční zpráva - školní rok 2017/2018
a) text výroční zprávy ke stažení zde
b) ekonomická část výroční zprávy ke stažení zde
c) přílohy výroční zprávy ke stažení zde

 

Výroční zpráva - školní rok 2016/2017
a) text výroční zprávy ke stažení zde
b) ekonomická část výroční zprávy ke stažení zde
c) přílohy výroční zprávy ke stažení zde

 

Výroční zpráva - školní rok 2015/2016
a) text výroční zprávy ke stažení zde
b) ekonomická část výroční zprávy ke stažení zde
c) přílohy výroční zprávy ke stažení zde

 

Výroční zpráva - školní rok 2014/2015:
a) text výroční zprávy ke stažení zde
b) ekonomická část výroční zprávy ke stažení zde
c) přílohy výroční zprávy ke stažení zde