Základní škola Bohumila Hrabala

Fotky RotatoruFotky RotatoruFotky RotatoruFotky RotatoruFotky RotatoruFotky RotatoruFotky RotatoruFotky RotatoruFotky RotatoruFotky RotatoruFotky RotatoruFotky RotatoruFotky RotatoruFotky Rotatoru
Nový žák
Školní jídelna
Školní družina
Žákovská knížka

Bádáme s ropou

ROPA... ROPA... A ZASE TA ROPA!
Projektové vyučování ROPA VŠUDE KOLEM NÁS čekalo u příležitosti oslavy dnešního Mezinárodního dne Země na všechny naše žáky 9. tříd, kteří se vystřídali na celkem 3 badatelských stanovištích. Každé z nich jim zodpovědělo klíčovou badatelskou otázku díky laboratorním pokusům i společné diskuzi.

1. stanoviště (zeměpis + osobnostní a sociální výchova): Jak ropa ovlivňuje náš život? Jsme na ropě závislí?
2. stanoviště (přírodopis + ekologická výchova): Jak zachránit život racků zasažených ropnou havárií?
3. stanoviště (chemie + environmentální výchova): Jak se čistí moře znečištěné ropnou skvrnou?

Zvolili deváťáci správný postup, kterým by peří vyčistili a zachránili rackovi život?

A jak se čistí moře znečištěné ropnou (olejovou) skvrnou?