Základní škola Bohumila Hrabala

Fotky RotatoruFotky RotatoruFotky RotatoruFotky RotatoruFotky RotatoruFotky RotatoruFotky RotatoruFotky RotatoruFotky RotatoruFotky RotatoruFotky RotatoruFotky RotatoruFotky RotatoruFotky RotatoruFotky RotatoruFotky Rotatoru
Nový žák
Školní jídelna
Školní družina
Žákovská knížka

Chromebooky ve výuce

PRACUJEME S CHROMEBOOKY V DĚJEPISU

Žáci 6.C a 6.D si vyzkoušeli práci s našimi novými Chromebooky v dějepisu, kde probírali téma pravěk. V online aplikaci HistoryLab pracovali na interaktivních cvičeních, kde prozkoumávali pravěký hrob a v roli archeologa nalezené artefakty popisovali a uvažovali nad tím, k čemu mohly sloužit.

 

Práce přímo pro archeologa - prozkoumej pravěký hrob a jeho nálezy!