Základní škola Bohumila Hrabala

Fotky RotatoruFotky RotatoruFotky RotatoruFotky RotatoruFotky RotatoruFotky RotatoruFotky RotatoruFotky RotatoruFotky RotatoruFotky RotatoruFotky RotatoruFotky RotatoruFotky RotatoruFotky Rotatoru
Nový žák
Školní jídelna
Školní družina
Žákovská knížka

DEN PEČENÍ PRO TANCY

27.DUBNA - DEN PEČENÍ PRO TANCY

Tancy je dívka, žijící v chudé venkovské oblasti Indie. Ona a její rodina nejsou dost bohatí na to, aby jí mohli dovolit chodit do školy. Tatínek je námezdní dělník a maminka vypomáhá v domácnosti bohatších lidí. Přitom je vzdělání velmi důležité, negramotní lidé nemají téměř žádnou šanci na slušnější zaměstnání a tak se začarovaný kruh uzavírá. Šancí pro Tancy je naše škola, která každoročně přispívá 4 900,- Kč, z čehož se platí školné, školní uniforma, poplatky za různé akce a další věci, spojené se vzděláním. Tancy chodí do školy velmi ráda, je to pro ni zábava a zároveň velká šance na lepší život.

I tento rok je nutné sehnat pro Tancy peníze. Proto jsme se rozhodli uspořádat „Den pečení pro Tancy“. Bude se konat 17. dubna a jeho podstatou bude prodej sladké svačinky o velké přestávce. Každý si bude moci koupit něco dobrého a peníze, které za to zaplatí, budou věnovány právě Tancy. A tak všichni přijďte a udělejte něco příjemného pro sebe a zároveň užitečného pro jednu chudou indickou dívku!

RNDr. Dominika Peterová