Základní škola Bohumila Hrabala

Fotky RotatoruFotky RotatoruFotky RotatoruFotky RotatoruFotky RotatoruFotky RotatoruFotky Rotatoru
Nový žák
Školní jídelna
Školní družina
Žákovská knížka

DEN PEČENÍ PRO TANCY

27.DUBNA - DEN PEČENÍ PRO TANCY

Tancy je dívka, žijící v chudé venkovské oblasti Indie. Ona a její rodina nejsou dost bohatí na to, aby jí mohli dovolit chodit do školy. Tatínek je námezdní dělník a maminka vypomáhá v domácnosti bohatších lidí. Přitom je vzdělání velmi důležité, negramotní lidé nemají téměř žádnou šanci na slušnější zaměstnání a tak se začarovaný kruh uzavírá. Šancí pro Tancy je naše škola, která každoročně přispívá 4 900,- Kč, z čehož se platí školné, školní uniforma, poplatky za různé akce a další věci, spojené se vzděláním. Tancy chodí do školy velmi ráda, je to pro ni zábava a zároveň velká šance na lepší život.

I tento rok je nutné sehnat pro Tancy peníze. Proto jsme se rozhodli uspořádat „Den pečení pro Tancy“. Bude se konat 17. dubna a jeho podstatou bude prodej sladké svačinky o velké přestávce. Každý si bude moci koupit něco dobrého a peníze, které za to zaplatí, budou věnovány právě Tancy. A tak všichni přijďte a udělejte něco příjemného pro sebe a zároveň užitečného pro jednu chudou indickou dívku!

RNDr. Dominika Peterová