Základní škola Bohumila Hrabala

Fotky RotatoruFotky RotatoruFotky RotatoruFotky RotatoruFotky RotatoruFotky RotatoruFotky RotatoruFotky RotatoruFotky RotatoruFotky RotatoruFotky RotatoruFotky RotatoruFotky RotatoruFotky Rotatoru
Nový žák
Školní jídelna
Školní družina
Žákovská knížka

DEN ZEMĚ

Ve čtvrtek 27. dubna jsme se s 5.A zúčastnili oslavy Dne Země v blízkosti KD Krakov

Bohnicích, kde byly připraveny pestré programy zaměřené především na ochranu životního

prostředí, dopravně-výchovné a jiné další aktivity.

Hned na začátku jsme mohli zhlédnout ukázku policejních koní a jejich různé dovednosti,

které jsou potřeba při zásahu policie. Děti pro ně mohly přinést nejen staré pečivo, ale byla

zde pro ně i příležitost si je pohladit a dostat se do jejich blízkosti.

Z dalších aktivit je možné zmínit setkání s městskou policií, kde si děti mohly vyzkoušet

policejní motorku, prohlédnout si interiér policejního auta, a nebo si dokonce vyzkoušet

pevnost policejního štítu.Také se dozvěděly o významu sběrných dvorů, a kam například

s rozbitou pračkou nebo vybitými bateriemi.

Nejvíce ale děti zaujaly asi stánky celní služby, kde si mohly prohlédnout zajímavé předměty

zabavené na celnici. Mohly si také vyzkoušet střelbu z pistole na elektronický terč, a někomu

z šikovnějších se dokonce podařilo vyprostit ze skutečných policejních pout.

Měli jsme také příležitost posedět si ve stařičkém autobuse, který „účinkoval“ ve známém

filmu pro pamětníky Anděl na horách nebo také zjistit, jak je vybavené hasičské auto.

Atmosféra celé akce byla úžasná, pro děti zajímavá a smysluplná, což dokazovalo mnoho

minut soustředění a projeveného zájmu strávených u jednotlivých aktivit.