Základní škola Bohumila Hrabala

Fotky RotatoruFotky RotatoruFotky RotatoruFotky RotatoruFotky RotatoruFotky RotatoruFotky RotatoruFotky RotatoruFotky RotatoruFotky RotatoruFotky RotatoruFotky RotatoruFotky RotatoruFotky Rotatoru
Nový žák
Školní jídelna
Školní družina
Žákovská knížka

ERASMUS

NÁVŠTĚVA STUDENTEK ERASMUS

22.11. a 26.11. 2018 naši školu navštívily studentky z programu Erasmus. Celou akci organizovala a
zaštiťovala ESN CU Prague, která se o studenty přijíždějící na výměnný pobyt do naší země pečuje.
Žáci 9. tříd měli možnost vyslechnout prezentace o Mexiku, Francii a Číně ve španělském nebo
anglickém jazyce a poté se studentkami komunikovat. Setkání přineslo mnoho zajímavých informací i
ze zemí, jejichž kultura pro nás všechny není úplně běžná.