Základní škola Bohumila Hrabala

Fotky RotatoruFotky RotatoruFotky RotatoruFotky RotatoruFotky RotatoruFotky RotatoruFotky Rotatoru
Nový žák
Školní jídelna
Školní družina
Žákovská knížka

ERASMUS

NÁVŠTĚVA STUDENTEK ERASMUS

22.11. a 26.11. 2018 naši školu navštívily studentky z programu Erasmus. Celou akci organizovala a
zaštiťovala ESN CU Prague, která se o studenty přijíždějící na výměnný pobyt do naší země pečuje.
Žáci 9. tříd měli možnost vyslechnout prezentace o Mexiku, Francii a Číně ve španělském nebo
anglickém jazyce a poté se studentkami komunikovat. Setkání přineslo mnoho zajímavých informací i
ze zemí, jejichž kultura pro nás všechny není úplně běžná.