Základní škola Bohumila Hrabala

Fotky RotatoruFotky RotatoruFotky RotatoruFotky RotatoruFotky RotatoruFotky RotatoruFotky RotatoruFotky RotatoruFotky RotatoruFotky RotatoruFotky RotatoruFotky RotatoruFotky RotatoruFotky Rotatoru
Nový žák
Školní jídelna
Školní družina
Žákovská knížka

eTwinning

V září letošního školního roku 2022/2023 se zapojila malá skupina žáků španělského jazyka do mezinárodního eTwinningového projektu "Iguales en la diversidad" (V kulturní diverzitě jsme si všichni rovni). Jeho hlavním tématem jsou kulturní rozdíly a podobnosti mezi zúčastněnými zeměmi - Portugalskem, Španělskem, Francií a Českou republikou. Naše skupina 10 žáků spolupracovala během roku se stejně starými žáky ze 3 škol v Portugalsku (Porto, Viseu, Soure), kteří se také učí španělštinu. 

Prostřednictvím různých společných aktivit byly rozvíjeny jazykové a komunikační dovednosti v tomto cizím jazyce. Jeho prostřednictvím jsme se dozvídali o lidech a kultuře partnerské země, a tím naplňovali smysl zvoleného tématu –  chápat kulturní rozmanitost, naučit se respektovat, podporovat zájem o druhé, zvídavost a toleranci.

Hlavní osa projektu byla vedena tak, aby se v průběhu roku na základě obsahu sylabů různých škol žáci dotkli některých společných témat v rámci "interkulturality". Dalšími cíly bylo podporovat používání digitálních technologií, spolupráci v rámci skupin a týmů, zodpovědnost při plnění úkolů či sdílení práce a výsledků.

Při dílčích aktivitách, které se týkaly různých aspektů života mladých lidí (zájmy a trávení volného času, oblíbená hudba, oblékaní a móda, národní kuchyně) nebo kulturních tradic (oslavy Vánoc, Velikonoc), se žáci seznámili s některými digitálními aplikacemi či je sami vhodně použili (Padlet, Google Forms, Google docs, Google meet, Dotstorming, Linoit, Wheeldecide, Book Creator, Canva, Inshot, Genial.Ly, Wordclouds).

Na oplátku za typické portugalské a španělské vánoční sladkosti jsme vyrobily a poslali tradiční papírová přání k velikonočním svátkům.

Vyvrcholením společné práce bylo vytvoření ebooku mezinárodní kuchařky. Protože byly vylosovány 2 české pokrmy (palačinky a bublanina), nabídli jsme se, že se zhostíme přípravy jídla, a tím i jeho audiovizuálního zpracování. Navíc se nám líbila i výzva připravit portugalský pokrm. Výsledek byl naprosto vynikající! Oči by jedly a divák se mohl i dobře pobavit!

Na závěr projektu jsme se spojili s Portugalci i během videohovoru, poznali naživo jejich temperament a vyměnili si několik dojmů. 

Myslíme si, že to byl obohacující a přínosný projekt pro všechny zúčastněné, ať už kvůli dynamice jiného způsobu učení, který představuje, nebo kvůli tomu, jak nás sbližuje na dálku, jak nám umožňuje využívat nové způsoby komunikace, poznávání nebo aplikovat jeho sdílení a šíření, jak nám potvrzuje význam spolupráce. 

Děkuji proto a chválím všechny, kdo se na projektu podíleli.

Mgr. L. Jagošová