Základní škola Bohumila Hrabala

Fotky RotatoruFotky RotatoruFotky RotatoruFotky RotatoruFotky RotatoruFotky RotatoruFotky RotatoruFotky RotatoruFotky RotatoruFotky RotatoruFotky RotatoruFotky RotatoruFotky RotatoruFotky Rotatoru
Nový žák
Školní jídelna
Školní družina
Žákovská knížka

GRANT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

PROJEKT ROZVOJ FINANČNÍ GRAMOTNOSTI

V rámci grantu hlavního města Prahy na podporu vzdělávání na území hlavního pro rok 2022 v Opatření na podporu vzdělávání dětí, žáků a studentů a školských zařízení naše škola získala dotaci na projekt finanční gramotnosti s názvem Rozvoj finanční gramotnosti.

Cílem projektu je vytvoření, ověření a zhodnocení 45 výukových pracovních listů, které se budou zaměřovat na rozvoj finančního vzdělávání žáků na základní škole, které má žákům napomoci:

a) aby uměli o finančních záležitostech rozhodovat

b) měli k tomu dostatek důvěryhodných informací

c) vyznali se v základní finanční terminologii

d) vyznali se v nabízených finančních produktech a službách

e) aby si byli vědomi důsledků jakéhokoli rozhodnutí

f) aby nenechali se manipulovat.

 Metody a prostředky:

V rámci projektu se budou využívat inscenační a heuristické metody, které vztahují výuku k životu žáků, rozvíjejí jejich finanční dovednosti, ale zároveň umožňují respektovat soukromí, dále práce s textem, která učí žáky kritickému přístupu k informacím nejen ze světa financí, didaktické hry, které zábavnou formou stimulují dění v běžném životě a podporují tak strategické myšlení žáků a i aktivizující metody.

 

Do projektu se zapojili učitelé: Ing. Hodová, Mgr. Karaffa, Mgr. Králová J., Mgr. Králová R. a Mgr. Bc. Rašovský, MBA. 

Moc děkuji za vypracované pracovní listy.