Základní škola Bohumila Hrabala

Fotky RotatoruFotky RotatoruFotky RotatoruFotky RotatoruFotky RotatoruFotky RotatoruFotky RotatoruFotky RotatoruFotky RotatoruFotky RotatoruFotky RotatoruFotky RotatoruFotky RotatoruFotky Rotatoru
Nový žák
Školní jídelna
Školní družina
Žákovská knížka

Hudba Hradní stráže

Dne 23. února se žáci šestého ročníku zúčastnili koncertu Hudby Hradní stráže a Policie České republiky. Koncert byl nazván „Cesta do Ameriky“. Dětem byly představeny jednotlivé hudební nástroje a nejdůležitější americké hudební styly. Zazněla díla jako Dobití ráje, Americká hymna a nejznámější swingové a jazzové melodie. Velký ohlas sklidily ukázky z muzikálů West Side Story nebo Evita v podání Gabriely Urbánkové. Největší potlesk u dětského publika vyvolala ústřední melodie ze seriálu Simpsonovi. Všichni si koncert užili!! Děkujeme panu Mgr.MgA. Blahunkovi za zprostředování hudební akce pro žáky 6.tříd zdarma.