Základní škola Bohumila Hrabala

Fotky RotatoruFotky RotatoruFotky RotatoruFotky RotatoruFotky RotatoruFotky RotatoruFotky RotatoruFotky RotatoruFotky RotatoruFotky RotatoruFotky RotatoruFotky RotatoruFotky RotatoruFotky Rotatoru
Nový žák
Školní jídelna
Školní družina
Žákovská knížka

WORSHOP

WORKSHOP - DAMIEN DANTE 

Workshop se uskuteční dne 24.1.2023 v 8.15 hodin pro 8. ročník a v 10.10 pro 9.ročník. 

Vstupné 30,- Kč bude věnováno organizaci Kolokánek. Sociální pracovnice a zástupkyně ředitelky přijdou do školy nejen částku převzít ale také něco o dané organizaci a práci v ní povědět dětem. Děkujeme rodičovské radě za pomoc při převodu vybraných peněz na organizaci. 

Na workshop je pozván Damien Dante, známý jako Deethane, který se věnuje hernímu streamu, hudbě, sportu a charitativní činnosti. 
 
Budeme mluvit o tom: 
- Proč se začal věnovat svému nynějšímu povolání?
- Jaká byla cesta k jeho dnešním úspěchům?
- Jak se vypořádává se svými neůspěchy?
- Kde vznikla myšlenka propojit herní stream a pomoc fanouškům?
- Kde bere inspiraci pro texty, které píše a zpívá?
- Kdo je jeho vzor?
- Co je jeho životní sen?
- Co je dle něj možné udělat proto, aby mohl nejen každý z nás být přínosem pro společnost?
 
Součástí worshopu bude i diskuze, kde zúčastnění budou moci klást své vlastní otázky. 

sociální pracovnice a zástupkyně zmíněné ředitelky přijdou do školy nejen částku převzít ale také něco o dané organizaci a práci v ní povědět dětem. 

Moc děkujeme paní Mgr. Radce Charvátové (psycholog školy) za celou organizaci akce!!!