Základní škola Bohumila Hrabala

Fotky RotatoruFotky RotatoruFotky RotatoruFotky RotatoruFotky RotatoruFotky RotatoruFotky RotatoruFotky RotatoruFotky RotatoruFotky RotatoruFotky RotatoruFotky RotatoruFotky RotatoruFotky Rotatoru
Nový žák
Školní jídelna
Školní družina
Žákovská knížka

Jazyková příprava žáků s odlišným mateřským jazykem

NA NAŠÍ ŠKOLE PROBÍHÁ JIŽ NĚKOLIK LET JAZYKOVÁ PŘÍPRAVA ŽÁKŮ S ODLIŠNÝM MATEŘSKÝM JAZYKEM
 
Žáci absolvovali v září Orientační diagnostický jazykový test na základě zájmu rodičů a metodických pokynů MŠMT. 
Ve dvou skupinkách absolvovalo Jazykovou přípravu 17 žáků v budově Zenklova. Každý kroužek měl časovou dotaci 100 hodin. Dětem se věnovaly paní učitelky PhDr. Margita Janoušková a Mgr. Jana Císařová. V budově na Korábě výuka probíhá pod vedením PhDr. Heleny Filipové. 
Žáci udělali veliké pokroky, posílám všem dětem obří pochvalu za snahu a hlavně za radost, se kterou kroužky navštěvovaly. 
Děti si zaslouží uznání za to, jak se zlepšují jejich komunikační dovednosti v češtině :-)
 
Rodičům děkuji za spolupráci a přeji hezké dny. 
 
Mgr. Jana Císařová