Základní škola Bohumila Hrabala

Fotky RotatoruFotky RotatoruFotky RotatoruFotky RotatoruFotky RotatoruFotky RotatoruFotky RotatoruFotky RotatoruFotky RotatoruFotky RotatoruFotky RotatoruFotky RotatoruFotky RotatoruFotky RotatoruFotky Rotatoru
Nový žák
Školní jídelna
Školní družina
Žákovská knížka

Jazyková příprava žáků s odlišným mateřským jazykem

NA NAŠÍ ŠKOLE PROBÍHÁ JIŽ NĚKOLIK LET JAZYKOVÁ PŘÍPRAVA ŽÁKŮ S ODLIŠNÝM MATEŘSKÝM JAZYKEM
 
Žáci absolvovali v září Orientační diagnostický jazykový test na základě zájmu rodičů a metodických pokynů MŠMT. 
Ve dvou skupinkách absolvovalo Jazykovou přípravu 17 žáků v budově Zenklova. Každý kroužek měl časovou dotaci 100 hodin. Dětem se věnovaly paní učitelky PhDr. Margita Janoušková a Mgr. Jana Císařová. V budově na Korábě výuka probíhá pod vedením PhDr. Heleny Filipové. 
Žáci udělali veliké pokroky, posílám všem dětem obří pochvalu za snahu a hlavně za radost, se kterou kroužky navštěvovaly. 
Děti si zaslouží uznání za to, jak se zlepšují jejich komunikační dovednosti v češtině :-)
 
Rodičům děkuji za spolupráci a přeji hezké dny. 
 
Mgr. Jana Císařová