Základní škola Bohumila Hrabala

Fotky RotatoruFotky RotatoruFotky RotatoruFotky RotatoruFotky RotatoruFotky RotatoruFotky RotatoruFotky RotatoruFotky RotatoruFotky RotatoruFotky RotatoruFotky RotatoruFotky RotatoruFotky Rotatoru
Nový žák
Školní jídelna
Školní družina
Žákovská knížka

MEZINÁRODNÍ PROGRAM

Pod vedením paní Ireny Holadové se přípravná třída a první a druhý ročník naší školy zapojily do mezinárodního programu MISP. Tento program pomáhá dětem navazovat kontakty, budovat žádoucí sociální vazby a tím upevňovat třídní kolektiv. Zároveň je i přínosem pro každého jednotlivého žáka, protože podporuje jeho emocionální vývoj. V příštím školním roce budou uvedené třídy v programu pokračovat, nově se zapojí noví prvňáčci i děti v přípravné třídě.