Základní škola Bohumila Hrabala

Fotky RotatoruFotky RotatoruFotky RotatoruFotky RotatoruFotky RotatoruFotky RotatoruFotky Rotatoru
Nový žák
Školní jídelna
Školní družina
Žákovská knížka

MEZINÁRODNÍ PROGRAM

Pod vedením paní Ireny Holadové se přípravná třída a první a druhý ročník naší školy zapojily do mezinárodního programu MISP. Tento program pomáhá dětem navazovat kontakty, budovat žádoucí sociální vazby a tím upevňovat třídní kolektiv. Zároveň je i přínosem pro každého jednotlivého žáka, protože podporuje jeho emocionální vývoj. V příštím školním roce budou uvedené třídy v programu pokračovat, nově se zapojí noví prvňáčci i děti v přípravné třídě.