Základní škola Bohumila Hrabala

Fotky RotatoruFotky RotatoruFotky RotatoruFotky RotatoruFotky RotatoruFotky RotatoruFotky RotatoruFotky RotatoruFotky RotatoruFotky RotatoruFotky RotatoruFotky RotatoruFotky RotatoruFotky Rotatoru
Nový žák
Školní jídelna
Školní družina
Žákovská knížka

Moderní vzdělaná Osmička

PROJEKT MODERNÍ VZDĚLANÁ OSMIČKA 

Projekt se soustředí na zlepšení kvality a dostupnosti vzdělávacích programů a na podporu inovativních přístupů v regionálním školství.

Cílem projektu je vytvořit moderní a inovativní vzdělávací prostředí, které bude podporovat rozvoj klíčových kompetencí u žáků a připraví je na budoucí pracovní výzvy. Projekt se soustředí na spolupráci mezi školami, podnikatelskou sférou a dalšími partnery s cílem posílit vztahy mezi vzdělávacími institucemi a trhem práce.

Projekt "Moderní vzdělaná Osmička" je tedy zaměřen na rozvoj regionálního školství a na posílení jeho propojení s praxí. Cílem je vytvořit podmínky pro to, aby regionální školství mohlo lépe reagovat na potřeby trhu práce a aby žáci získali kvalitní vzdělání, které jim umožní uspět v dnešní konkurenční a globalizované společnosti.