Základní škola Bohumila Hrabala

Fotky RotatoruFotky RotatoruFotky RotatoruFotky RotatoruFotky RotatoruFotky RotatoruFotky RotatoruFotky RotatoruFotky RotatoruFotky RotatoruFotky RotatoruFotky RotatoruFotky RotatoruFotky Rotatoru
Nový žák
Školní jídelna
Školní družina
Žákovská knížka

MUZEUM HL.MĚSTA PRAHY

ŠKOLA MLADÝCH ARCHEOLOGŮ 

Víte, co dělá archeolog? Ne? Žáci 6. A to vědí a dokonce si práci archeologa vyzkoušeli. V rámci výuky dějepisu se totiž vypravili do Muzea hlavního města Prahy, kde se zúčastnili programu „Škola mladých archeologů“.

Archeoložka jim nejprve vysvětlila, jak probíhá archeologický výzkum, potom se šesťáci rozdělili do skupinek a pokusili se (podobně jako skuteční archeologové) slepit rozbitou nádobu, zařadit keramické nádoby k příslušné archeologické kultuře a zakreslit na milimetrový papír část nálezu (kostru). Zjistili i to, že vyrábět mouku drcením obilí mezi kameny tak, jako to dělali pravěcí lidé, není vůbec jednoduché.

Z muzea odcházeli šesťáci plni dojmů – a s pytlíčkem vlastnoručně nadrcené mouky. Jestlipak se někdo z nich stane archeologem?