Základní škola Bohumila Hrabala

Fotky RotatoruFotky RotatoruFotky RotatoruFotky RotatoruFotky RotatoruFotky RotatoruFotky RotatoruFotky RotatoruFotky RotatoruFotky RotatoruFotky RotatoruFotky RotatoruFotky RotatoruFotky Rotatoru
Nový žák
Školní jídelna
Školní družina
Žákovská knížka

Nečekaná kombinace

HUDEBNÍ VÝCHOVA S MATEMATIKOU

Mezipředmětové vztahy, tandemová výuka, učení vrstevníků, pohyb venku ...  a nebo co třeba vše najednou? V dnešní hodině si žáci procvičili hudební výchovu, matematiku a vlastně i výtvarnou výchovu. Žáci pracovali ve dvojicích sedmá a osmá třída a v počítání a přenášení na notovou linku si pomáhali. Jejich úkolem bylo vypočítat sérii příkladů, zakroužkovat správné odpovědi, které představovaly noty a ty potom zapsat na notovou linku. Za použití boomwhackers zjistili, o jakou píseň se jedná a šli ilustrovat chodník. Zjistíte, jaké noty známé lidové písně žáci dostali?