Základní škola Bohumila Hrabala

Fotky RotatoruFotky RotatoruFotky RotatoruFotky RotatoruFotky RotatoruFotky RotatoruFotky RotatoruFotky RotatoruFotky RotatoruFotky RotatoruFotky RotatoruFotky RotatoruFotky RotatoruFotky RotatoruFotky Rotatoru
Nový žák
Školní jídelna
Školní družina
Žákovská knížka

Nová učebna přírodopisu a zeměpisu

PŘÍRODOVĚDNÁ UČEBNA V NOVÉM

Od začátku roku je pro žáky naší školy k dispozici nově vybavené zázemí pro výuku přírodopisu a zeměpisu. Součástí učebny jsou samostatné lavice, počítače s interaktivní tabulí pro využívání multimediální výuky a Wi-Fi napojená na celoškolní síť. Učebna vznikla z prostředků poskytnutých zřizovatelem školy a my doufáme, že se zde žákyně i žáci budou cítit příjemně!