Základní škola Bohumila Hrabala

Fotky RotatoruFotky RotatoruFotky RotatoruFotky RotatoruFotky RotatoruFotky RotatoruFotky Rotatoru
Nový žák
Školní jídelna
Školní družina
Žákovská knížka

Nová učebna přírodopisu a zeměpisu

PŘÍRODOVĚDNÁ UČEBNA V NOVÉM

Od začátku roku je pro žáky naší školy k dispozici nově vybavené zázemí pro výuku přírodopisu a zeměpisu. Součástí učebny jsou samostatné lavice, počítače s interaktivní tabulí pro využívání multimediální výuky a Wi-Fi napojená na celoškolní síť. Učebna vznikla z prostředků poskytnutých zřizovatelem školy a my doufáme, že se zde žákyně i žáci budou cítit příjemně!