Základní škola Bohumila Hrabala

Fotky RotatoruFotky RotatoruFotky RotatoruFotky RotatoruFotky RotatoruFotky RotatoruFotky RotatoruFotky RotatoruFotky RotatoruFotky RotatoruFotky RotatoruFotky RotatoruFotky RotatoruFotky Rotatoru
Nový žák
Školní jídelna
Školní družina
Žákovská knížka

Obrazy v hudbě

Začátkem února se zúčastnily třídy II.D, III.A a III.C výchovného koncertu hudebního tělesa Hudby Hradní stráže a Policie České republiky.  Už sedmým rokem trvá tato úžasná tradice a spolupráce a všichni žáci i učitelé se na tento skvělý hudební zážitek moc těší. Velmi si vážíme pozvání hlavního dirigenta pana Václava Blahunka, který nejenže ve velmi náročném programu a vytíženosti tohoto tělesa najde čas pro vystoupení celého orchestru pro děti, ale ještě má připravený velmi zajímavý a inspirativní program, který sám velmi poutavě moderuje.

Jako hlavní skladby v letošním roce zazněla díla Modesta Petroviče Musorgského (Baba Jaga, neboli domek na kuří nožce, která vtáhla děti do atmosféry starých ruských pohádek, Tanec kuřátek ve skořápce nebo skladba Velká brána pro Kyjev, vznikající k architektonickému návrhu brány v typicky staroruském stylu s kupolí.).

Pro přiblížení dětskému posluchači vybral pan Blahunek několik skladeb z pohádkové filmové tvorby pro děti. V podání sólistky si mohly děti poslechnout, ale i zazpívat známou skladbu Saxana ze stejnojmenného filmu nebo skladbu z pohádky Šíleně smutná princezna od Heleny Vondráčkové.  V úplném závěru se děti srdečně rozesmály, když se na dataprojektoru objevila známá seriálová rodina Simpsonovi a zazněla doprovodná filmová melodie. 

Panu Blahunkovi a celému orchestru patří poděkování za umělecký hudební zážitek, dětem, publiku za spontánní reakce a kulturní přehled. Už se moc všichni těšíme na příští rok.