Základní škola Bohumila Hrabala

Fotky RotatoruFotky RotatoruFotky RotatoruFotky RotatoruFotky RotatoruFotky RotatoruFotky RotatoruFotky RotatoruFotky RotatoruFotky RotatoruFotky RotatoruFotky RotatoruFotky RotatoruFotky Rotatoru
Nový žák
Školní jídelna
Školní družina
Žákovská knížka

PLASTOVÉ KLÍČENKY

KLÍČENKY Z PLASTOVÝCH VÍČEK

Během podzimního období se žáci sedmých tříd dobrovolně zabývali sběrem druhotné suroviny. Pro propagaci akce zaměřené na plastová víčka od PET lahví vytvořili vlastnoručně malované plakátky a papírovou krabici, kterou umístili před učebnu chemie. V 7. B probíhala i teoretická průprava o smyslu třídění odpadu a otázkách trvale udržitelného rozvoje. Během října a listopadu se podařilo nashromáždit více než 10 kg pestrobarevného HD-PE. Polyethylen s vysokou hustotou je využíván například pro výrobu vodovodního potrubí, palivových nádrží automobilů, obalů na čistící prostředky a materiálů, které nahrazují dřevo.

Projekt s prvky Strategie vzdělávací politiky 2030+ zahrnoval exkurzi do cementárny a finišoval školní besedou s paní Kateřinou Teplou, zástupkyní firmy CEMEX. Žáci se dozvěděli o problémech s hledáním alternativních surovin k výrobě cementu, hmoty důležité pro stavebnictví a jako poděkování za účast při sběru víček si mohli vybrat klíčenku speciálně vyvinutou pro naši školu. Je na ní citát: „Umíme dávat šanci druhotným surovinám.“

Za spolupráci při edukaci a motivaci k zájmu o recyklaci patří poděkování firmám CEMEX Prachovice a Precious Plastic Slovakia.

Mgr. Marie Hřebíková