Základní škola Bohumila Hrabala

Fotky RotatoruFotky RotatoruFotky RotatoruFotky RotatoruFotky RotatoruFotky RotatoruFotky RotatoruFotky RotatoruFotky RotatoruFotky RotatoruFotky RotatoruFotky RotatoruFotky RotatoruFotky Rotatoru
Nový žák
Školní jídelna
Školní družina
Žákovská knížka

Příběhy našich sousedů

VELMI ČASTO NA PRVNÍ POHLED NEVIDÍME TO, CO MÁME VE SVÉM BEZPROSTŘEDNÍM OKOLÍ 

Právě touto větou lze charakterizovat projekt, kterého se zúčastnila ZŠ Bohumila Hrabala. Tento vzdělávací projekt neziskové organizace Post Bellum nesl název „Příběhy našich sousedů“. Žákyně naší školy (Anna Poláková, Andrea Vandírek, Adéla Hallsová, Bronislava Kměťová a Agáta Nová ze 7.C) si mohly vyzkoušet, jaké to je být dokumentaristou a jak pracovat s orální historií. Jejich úkol byl vyzpovídat pamětníka, natočit vzpomínky, digitalizovat fotografie, a nakonec vytvořit rozhlasovou či televizní reportáž nebo dokument. Jejich posledním úkolem bylo představit projekt veřejnosti a odborné porotě, jež vybrala tři nejlepší projekty. Celkem jsem akce zúčastnilo 13 týmů z různých základních škol na Praze 8.

Dívky z naší školy si pro svůj projekt vybraly pamětnici paní Hermínu Eliášovou. Svůj projekt představily v KD Krakov 31. 10. 2017. Na jevišti před plným sálem předvedly vynikající výkon, a s tímto těžkým tématem se zhostili se ctí a pokorou, které jsou pro takovouto práci nesmírně důležité. Výsledkem celé této akce je putovní výstava, která bude k vidění od 19. 3. do 6. 4. 2018  také v prostorách ZŠ Bohumila Hrabala. 

Kateřina Lísková (třídní učitelka VII.A)