Základní škola Bohumila Hrabala

Fotky RotatoruFotky RotatoruFotky RotatoruFotky RotatoruFotky RotatoruFotky RotatoruFotky RotatoruFotky RotatoruFotky RotatoruFotky RotatoruFotky RotatoruFotky RotatoruFotky RotatoruFotky Rotatoru
Nový žák
Školní jídelna
Školní družina
Žákovská knížka

Projektový den Vyšehrad

PROJEKTOVÝ DEN 7. TŘÍD
Žáci 7. tříd v pondělí 27. září 2021 se vydali podle pracovního listu poznávat historii a památky Vyšehradu - bývalého středověkého hradu a novověké pevnosti. Prošli jsme Táborskou branou okolo místa, kde stála brána Špička (její repliku můžeme dnes spatřit na Petříně), dále Leopoldovou branou k románské rotundě sv. Martina. Poté jsme se vydali k Vyšehradské vyhlídce, kde měl skočit bájný Horymír se Šemíkem. Hlavním bodem však bylo náměstí před Bazilikou sv. Petra a Pavla - štíhlá neogotická stavba s "přírodním" srdcem uvnitř, neboť její interiéry jsou vyzdobeny secesně, což je unikátní. Nezapomněli jsme také na Vyšehradský hřbitov se Slavínem, kde jsou pohřbeny významné české osobnosti. Žáci během projektového dne pracovali s pracovními listy zaměřenými na dějepis, literaturu i s orientací na mapě, čímž propojili i zeměpis a informační technologie, neboť jsme si ukazovali i význam GPS.