Základní škola Bohumila Hrabala

Fotky RotatoruFotky RotatoruFotky RotatoruFotky RotatoruFotky RotatoruFotky RotatoruFotky RotatoruFotky RotatoruFotky RotatoruFotky RotatoruFotky RotatoruFotky RotatoruFotky RotatoruFotky Rotatoru
Nový žák
Školní jídelna
Školní družina
Žákovská knížka

Soutěž Bobřík informatiky 2023

Naše škola se v letošním roce zúčastnila celonárodní soutěže Bobřík informatiky (16. ročník), do kterého jsme po domluvě s učiteli (Slouková, Tůmová, Plašil, Kocman, Staněk) nově zapojili i kategorii Mini a Benjamín (6.–10.11. 2023) tedy 4. a 5. ročníky. Garantem soutěže je pan učitel Šimon Plašil. Žáci odpovídali na otázky z oblasti informatického myšlení, algoritmizace, porozumění informacím, řešení problémů a digitální gramotnosti. Soutěžili jsme v rámci výuky informatiky, aby všichni žáci měli stejné podmínky v daných kategoriích a mohli se tak porovnat v myšlení se svými vrstevníky. Přehledné vyhodnocení soutěže bude vyvěšeno na nástěnce školy a tři nejlepší řešitelé na prvním i druhém stupni budou vyhlášeni rozhlasem a obdrží diplom a medaili s logem soutěže. Soutěžící, kteří splní Bobříka informatiky v rámci školy, dostanou na prvním stupni vytištěné osvědčení o soutěži s bodovým ziskem (kategorie Mini - 100 a vice bodů ze 172 možných, kategorie Benjamín, Kadet a Junior 120 a více ze 192 možných bodu), na druhém stupni každý soutěžící s minimálním ziskem 120 ziská pochvalu a jedničku z informatiky.

Více o soutěži se můžete dočíst přímo na stránkách projektu: www.ibobr.cz

Výherci z kategorie Benjamin a Kadet

 

Výherci z kategorie Mini

Medaile pro vítěze