Základní škola Bohumila Hrabala

Fotky RotatoruFotky RotatoruFotky RotatoruFotky RotatoruFotky RotatoruFotky RotatoruFotky RotatoruFotky RotatoruFotky RotatoruFotky RotatoruFotky RotatoruFotky RotatoruFotky RotatoruFotky Rotatoru
Nový žák
Školní jídelna
Školní družina
Žákovská knížka

Tandemová výuka ŠJ

TANDEM S RODILÝM MLUVĆÍM

Ve druhém pololetí jsme do výuky španělštiny začlenili inovativní prvek, tandemovou výuku s rodilým mluvčím. Jeho smyslem je nejen povzbuzení žáků při sebehodnocení toho, nakolik jsou schopni své nabyté vědomosti zužitkovat v bezpečném prostředí známého kolektivu, ale také motivace k dalšímu studiu či rozšiřování všeobecných kulturních znalostí o španělsky mluvících zemích.