Základní škola Bohumila Hrabala

Fotky RotatoruFotky RotatoruFotky RotatoruFotky RotatoruFotky RotatoruFotky RotatoruFotky RotatoruFotky RotatoruFotky RotatoruFotky RotatoruFotky RotatoruFotky RotatoruFotky RotatoruFotky Rotatoru
Nový žák
Školní jídelna
Školní družina
Žákovská knížka

Základní informace

Školní družina se řídí vyhláškou č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání v platném znění. Tato vyhláška je východiskem pro koncipování řádu školní družiny. Řád školní družiny je součástí školního řádu, který najdete na webu školy.

Vedením školní družiny je pověřena paní zástupkyně Jitka Kvasničková (zastsd@zs-bhrabala.cz).

 Školní družina zajišťuje zájmové vzdělávání pro žáky přípravné třídy a 1. - 3. tříd. Pokud to umožní kapacita, jsou do školní družiny přijati i  žáci 4. ročníku. Žáci jsou rozděleni do 15 oddělení, většina z nich je umístěna v kmenových třídách. V takovém případě je v místnosti vytvořen pro činnost školní družiny odpovídající prostor (koberec, herní skříň). Organizační uspořádání (seznam oddělení a jména vychovatelů) ke stažení zde

Školní družina se řídí řádem školní družiny a vnitřním řádem školní družiny. Oba řády jsou součástí školního řádu.

Výše úplaty za školní družinu je od školního roku 2023/2024 stanovena na 300,-Kč měsíčně a platí se jednorázovou splátkou 3 000,-Kč na účet školy do 15.9.2023 (nutné uvést, kromě variabilního symbolu žáka, i jeho jméno, třídu a účel platby). Číslo účtu školy je 104 901 962/0300.

 Uvolnění žáka ze školní družiny mimo dobu uvedenou na zápisním lístku je možné prostřednictvím elektronické žákovské knížky. Do 8.00 příslušné vychovatelce a v kopii zástupkyni pro školní družinu, od 8.00 do 11.30 pouze zástupkyni pro školní družinu.

Přihláška k zájmovému vzdělávání ke stažení zde.