Základní škola Bohumila Hrabala

Fotky RotatoruFotky RotatoruFotky RotatoruFotky RotatoruFotky RotatoruFotky RotatoruFotky RotatoruFotky RotatoruFotky RotatoruFotky RotatoruFotky RotatoruFotky RotatoruFotky RotatoruFotky Rotatoru
Nový žák
Školní jídelna
Školní družina
Žákovská knížka

Přestup do 2.-9. ročníku

PŘESTUP DO 2. – 9. ROČNÍKU

Žák ze spádové oblasti:

V případě žáka ze spádové oblasti vyplní zákonní zástupci žádost o přestup (v záložce O škole - Ke stažení) a s touto žádostí a potřebnými dokumenty (rodný list žáka, potvrzení trvalého bydliště žáka, pololetní vysvědčení aktuálního ročníku) se dostaví na vedení školy. Škola si následně vyžádá dokumenty z předchozí školy.

Žák z nespádové oblasti:

V případě volných míst v příslušných ročnících a vhodného složení konkrétní třídy je možné přijmout k plnění školní docházky i žáky z nespádové oblasti. Podmínkou přijetí je vykonání zkoušky z anglického jazyka, u přijetí do  7. -9. ročníku i zkouška z druhého cizího jazyka. Termín zkoušky je v pondělí 31.5.2021 od 14.30 hod.. S sebou psací potřeby, pololetní vysvědčení aktuálního ročníku, žákovskou knížku.

Všichni uchazeči se před zkouškou prokáží, že:

a) absolvovali nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo

b) absolvovali nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo

c) doloží potvrzení onemocnění COVID-19, uplynula stanovená doba izolace nařízená MZČR, přičemž je v ochranné lhůtě do 180 dní, nebo

d) doloží čestné prohlášení, resp. čestné prohlášení zákonného zástupce, že ve škole absolvoval nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený MZČR k použití laickou osobou, s negetivním výsledkem

Zájem o vykonání zkoušky zasílejte na adresu:
- zast1@zs-bhrabala.cz, pokud se jedná o přestup do 2. – 5. ročníku pro daný školní rok nebo rok následující
- zast@zs-bhrabala.cz, pokud se jedná o přestup do 6 . – 9.  ročníku pro daný školní rok nebo rok následující
 

Do přihlášky uveďte: jméno žáka, ročník v současném školním roce, kontakt na zákonného zástupce.

 • žádost o přestup ke stažení zde

Obsah učiva pro rozdílové zkoušky z anglického jazyka:

Požadavky na rozdílové zkoušky do 2., 3. ročníku

(Učebnice Happy House New Edition 1,2  Oxford University Press)

 • Dítě umí pozdravit a představit se

 • Rozumí základním pokynům při výuce (classroom language)

 • Správně reaguje na jednoduché otázky

 • Slovní zásoba v rozsahu učebnic

 • Psaní tematické slovní zásoby

 • Abeceda (spelling)

 • Čísla 1- 20

 • Dny v týdnu; měsíce

    Požadavky na rozdílové zkoušky do 4. ročníku

( Učebnice Chit Chat 1 Oxford University Press)

 • Slovní zásoba v rozsahu učebnice

 • Slovesa být, mít – kladná věta, otázka a zápor

 • Otázka Do you like…?

 • Vazba there is, there are

 • Kolik ?

 Požadavky na rozdílové zkoušky do 5. ročníku

(Učebnice Chit Chat 1 Oxford University Press)

 • Slovní zásoba v rozsahu učebnice

 • Slovesa být, mít a moci- kladná věta, otázka a zápor

 • Otázka Do you like…?

 • Vazba there is, there are

 • Kolik?

 • Učebnice Project Third Edition 1 Oxford University Press

 • Slovní zásoba v rozsahu učebnice

 • Určování času

 • Přítomný čas průběhový – kladná věta, otázka, zápor

 • Přítomný čas prostý – kladná věta, otázka, zápor

Požadavky na rozdílové zkoušky do 6. ročníku

( Učebnice Chit Chat 1 Oxford University Press,  Učebnice Project Third Edition 1 Oxford University Press, Učebnice Project Third Edition 2 Oxford University Press do 4. lekce včetně)

 • Slovní zásoba v rozsahu učebnice

 • Přítomný čas průběhový – kladná věta, otázka, zápor

 • Přítomný čas prostý – kladná věta, otázka, zápor

 • Sloveso být v minulosti

 • Minulý čas prostý (pravidelná, nepravidelná slovesa dle výskytu v učebnici) – kladná věta, otázka, zápor

 • Počitatelná a nepočitatelná podstatná jména

 • Some – any

Požadavky na rozdílové zkoušky do vyšších ročníků:
Anglický jazyk (semeradova.irena@zs-bhrabala.cz)
Německý jazyk (topkova.tamara@zs-bhrabala.cz)                                                                                                                                                       Španělský jazyk (kolesova.hana@zs-bhrabala.cz)