Základní škola Bohumila Hrabala

Fotky RotatoruFotky RotatoruFotky RotatoruFotky RotatoruFotky RotatoruFotky RotatoruFotky RotatoruFotky RotatoruFotky RotatoruFotky RotatoruFotky RotatoruFotky RotatoruFotky RotatoruFotky RotatoruFotky Rotatoru
Nový žák
Školní jídelna
Školní družina
Žákovská knížka

Přestup do 2.-9. ročníku

PŘESTUP DO 2. – 9. ROČNÍKU

Žák ze spádové oblasti:

V případě žáka ze spádové oblasti vyplní zákonní zástupci žádost o přestup (v záložce O škole - Ke stažení) a s touto žádostí a potřebnými dokumenty (rodný list žáka, potvrzení trvalého bydliště žáka, pololetní vysvědčení aktuálního ročníku) se dostaví na vedení školy. Škola si následně vyžádá dokumenty z předchozí školy.

Žák z nespádové oblasti:

V případě volných míst v příslušných ročnících a vhodného složení konkrétní třídy je možné přijmout k plnění školní docházky i žáky z nespádové oblasti. Podmínkou přijetí je vykonání zkoušky z anglického jazyka, u přijetí do  7. -9. ročníku i zkouška z druhého cizího jazyka. Termín zkoušky je v pondělí 31.5.2021 od 14.30 hod.. S sebou psací potřeby, pololetní vysvědčení aktuálního ročníku, žákovskou knížku.

Všichni uchazeči se před zkouškou prokáží, že:

a) absolvovali nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo

b) absolvovali nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo

c) doloží potvrzení onemocnění COVID-19, uplynula stanovená doba izolace nařízená MZČR, přičemž je v ochranné lhůtě do 180 dní, nebo

d) doloží čestné prohlášení, resp. čestné prohlášení zákonného zástupce, že ve škole absolvoval nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený MZČR k použití laickou osobou, s negetivním výsledkem

Zájem o vykonání zkoušky zasílejte na adresu:
- zast1@zs-bhrabala.cz, pokud se jedná o přestup do 2. – 5. ročníku pro daný školní rok nebo rok následující
- zast@zs-bhrabala.cz, pokud se jedná o přestup do 6 . – 9.  ročníku pro daný školní rok nebo rok následující
 

Do přihlášky uveďte: jméno žáka, ročník v současném školním roce, kontakt na zákonného zástupce.

 • žádost o přestup ke stažení zde

Obsah učiva pro rozdílové zkoušky z anglického jazyka:

Požadavky na rozdílové zkoušky do 2., 3. ročníku

(Učebnice Happy House New Edition 1,2  Oxford University Press)

 • Dítě umí pozdravit a představit se

 • Rozumí základním pokynům při výuce (classroom language)

 • Správně reaguje na jednoduché otázky

 • Slovní zásoba v rozsahu učebnic

 • Psaní tematické slovní zásoby

 • Abeceda (spelling)

 • Čísla 1- 20

 • Dny v týdnu; měsíce

    Požadavky na rozdílové zkoušky do 4. ročníku

( Učebnice Chit Chat 1 Oxford University Press)

 • Slovní zásoba v rozsahu učebnice

 • Slovesa být, mít – kladná věta, otázka a zápor

 • Otázka Do you like…?

 • Vazba there is, there are

 • Kolik ?

 Požadavky na rozdílové zkoušky do 5. ročníku

(Učebnice Chit Chat 1 Oxford University Press)

 • Slovní zásoba v rozsahu učebnice

 • Slovesa být, mít a moci- kladná věta, otázka a zápor

 • Otázka Do you like…?

 • Vazba there is, there are

 • Kolik?

 • Učebnice Project Third Edition 1 Oxford University Press

 • Slovní zásoba v rozsahu učebnice

 • Určování času

 • Přítomný čas průběhový – kladná věta, otázka, zápor

 • Přítomný čas prostý – kladná věta, otázka, zápor

Požadavky na rozdílové zkoušky do 6. ročníku

( Učebnice Chit Chat 1 Oxford University Press,  Učebnice Project Third Edition 1 Oxford University Press, Učebnice Project Third Edition 2 Oxford University Press do 4. lekce včetně)

 • Slovní zásoba v rozsahu učebnice

 • Přítomný čas průběhový – kladná věta, otázka, zápor

 • Přítomný čas prostý – kladná věta, otázka, zápor

 • Sloveso být v minulosti

 • Minulý čas prostý (pravidelná, nepravidelná slovesa dle výskytu v učebnici) – kladná věta, otázka, zápor

 • Počitatelná a nepočitatelná podstatná jména

 • Some – any

Požadavky na rozdílové zkoušky do vyšších ročníků:
Anglický jazyk (semeradova.irena@zs-bhrabala.cz)
Německý jazyk (topkova.tamara@zs-bhrabala.cz)                                                                                                                                                       Španělský jazyk (kolesova.hana@zs-bhrabala.cz)