Základní škola Bohumila Hrabala

Fotky RotatoruFotky RotatoruFotky RotatoruFotky RotatoruFotky RotatoruFotky RotatoruFotky RotatoruFotky RotatoruFotky RotatoruFotky RotatoruFotky RotatoruFotky RotatoruFotky RotatoruFotky Rotatoru
Nový žák
Školní jídelna
Školní družina
Žákovská knížka

Nové formy výuky na základní škole Bohumila Hrabala

Naše škola se od 1.září 2017 zapojila po dobu 2 let do projektu Nové formy výuky na Základní škole Bohumila Hrabala reg.čCZ.02.3.68/0.0/0.0/16_023/0005973 z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, který je spolufinancován Evropskou unií (leták ke stažení zde).

Projekt je zaměřen na následující témata: zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků (kluby zábavné logiky a deskových her, čtenářské kluby,  příprava na vyučování žáků, doučování žáků), osobnostně profesní rozvoj pedagogů (CLIL metoda ve výuce, tandemová výuka), vzájemná spolupráce pedagogů, vzdělávání pedagogů, odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči žáků.